Няколко думи за село Паничерево
Паничерево се намира в Южния централен регион на България близо